Albert & Társa Mérnökiroda Kft. - Megbízási szerződés

Szerződő fél:
Albert & Társa Mérnökiroda Kft.
Szerződés típusa:

Megbízási szerződés
Projekt azonosító:
KEHOP-2.1.3-15-2017-00063
Szerződés tárgya:

Megbízási Szerződés TENGELIC–JÁNOSMAJOR IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAM” ELNEVEZÉSŰ, KEHOP-2.1.3-15-2017-00063 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKT SORÁN MŰSZAKI ELLENŐRI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA
Szerződéskötés időpontja:

2017.09.25.
Szerződés kezdete:

mindkét fél által aláírt szerződés abban az esetben és abban az időpontban lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó támogatási szerződés, támogatási szerződés módosítás aláírásra kerül és a pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik
Szerződés vége:

Megbízó és a Projekt építési munkáit megvalósító vállalkozó közötti vállalkozási szerződésekben rögzített jótállási kötelezettség időtartamának lejárta
Szerződés nettó összege:

360000