Menu

JELENTŐS INFORMATIKAI FEJLESZTÉS VALÓSUL MEG A VÍZIKÖZMŰ ÁGAZATBAN

Az elmúlt, illetve soron következő időszakban számos, az ivó- és szennyvízhálózatot érintő uniós, valamint hazai finanszírozású projekt valósul meg Magyarországon, amelyek javítják az érintett lakosság életminőségét, növelik ingatlanvagyonát, végül, de nem utolsósorban pedig segítik országunkat környezetvédelmi céljai elérésében, páratlan ivóvízkincsünk védelmében. Elengedhetetlen azonban a felújított, bővített és újonnan kialakítandó hálózatok működtetési rendszerének összehangolása a jelenleg már létező, ám rendkívül heterogén és sok esetben elavult adatbázisokkal.

E folyamat célja, hogy a hazai víziközmű-rendszer a szakemberek és a különböző szervek részére átlátható legyen, elősegítvén a problémamentes üzemeltetést, a kellően precíz díjmegállapítást és díjszámítás-vezetést, a szükség szerinti gyors és hatékony hibaelhárítást, valamint a jövőbeni fejlesztési lehetőségek szakmai alátámaszthatóságát.

Az Integrált Közcélú Viziközmű Adatbázis, azaz az IKVA felhasználja a víziközmű-szolgáltatók, az ellátásért felelősök, valamint a víziközmű-szolgáltatás felügyeletét ellátó szervezet érdekkörében keletkezett adatokat, információkat. Képes kapcsolódni a már meglévő és folyamatban lévő fejlesztések során kialakított adatbázisokhoz, miközben új adatok kezelését is megvalósítja, az adathalmazt pedig kezelhető, térinformatikai formában teszi elérhetővé az arra jogosultak számára, könnyítve, gyorsítva és költséghatékonyabbá téve a mindennapi munkát.

A rendszer kifejlesztésére és üzembe helyezésére 5 954 495 000 forint hazai és európai uniós forrást nyert el a hazai víziközmű-beruházásokat koordináló és felügyelő NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság., valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. konzorciuma.

A projektről további információt a www.nfp.hu oldalon olvashatnak.